Alprazolam bez recepty, Alprazolam sklep

Alprazolam wykazuje działanie przeciwlękowe, nasenne, uspokajające, przeciwdrgawkowe oraz obniżające napięcie mięśniowe.

Alprazolam jest wskazany w krótkotrwałym (do 4 tyg.) leczeniu umiarkowanych lub ciężkich stanów lękowych, zaburzeń lękowych uogólnionych, lęku napadowego z agorafobią (chorobliwy lęk przed otwartą przestrzenią) lub bez niej oraz zespołów lękowo-depresyjnych. Lek jest wskazany do stosowania u osób dorosłych.

Alprazolam jest stosowany doustnie i powinien być stosowany w jak najmniejszej skutecznej dawce. Kuracja powinna trwać najkrócej, jak to tylko możliwe. Każde zwiększenie i zmniejszenie dawki powinno być wcześniej skonsultowane z lekarzem prowadzącym. Lek należy odstawiać stopniowo w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia objawów odstawienia. Alprazolam, zwłaszcza na początku leczenia, może osłabia zdolność koncentracji, dlatego nie zaleca się stosowania u osób prowadzących pojazdy mechaniczne lub obsługujących urządzenia mechaniczne w ruchu. W trakcie dalszego leczenia ograniczenia powinny być rozważane indywidualnie. Podczas leczenia nie należy spożywać alkoholu.

Gdy alprazolam jest stosowany przez kilka tygodni, może wystąpić tzw. tolerancja na lek (zmniejszenie jego skuteczności). Długotrwałe stosowanie leku może wywołać fizyczne i psychiczne uzależnienie. Ryzyko uzależnienia zwiększa się wraz z dawką i czasem trwania leczenia. Jest ono większe u osób, które były uzależnione od alkoholu lub leków, oraz u osób z zaburzeniami osobowości. Nagłe odstawienie może wywołać pojawienie się tzw. objawów abstynencji, czyli objawów z odstawienia leku (np. lęk, pobudzenie, zawroty głowy, bóle głowy, bóle mięśniowe, napięcie, drażliwość). Z tej samej przyczyny może również dojść do powstania tzw. zespołu z odbicia, czyli powrotu objawów, z powodu których lek został przepisany (np. zaburzenia snu, napady lęku). Alprazolam może powodować następczą niepamięć (niemożność uczenia się i zapamiętywania nowych informacji), jak również tzw. reakcje paradoksalne, czyli odmienne od spodziewanych jak np. euforia, omamy, niepokój, pobudzenie.

Alprazolam cena:

Alprazolam

Xanax bez recepty

80,00 170,00   /  0.0016 Ƀ

Wyświetlanie wszystkich wyników: 2