5F-4MMC

20,00   /  0.0004 Ƀ

5F-4MMC

Analog Mefedronu/3-MMC

Oferowany produkt występuje w postaci białego proszku. Ten produkt jest przeznaczony tylko i wyącznie do badań labolatoryjnych lub doświadczeń chemicznych. Właściwości fizjologiczne i toksykologiczne tego odczynnika nie są znane.

Nie nadaje się do spożycia przez ludzi!

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.