Furanyl-Fentanyl (Fu-F) w prochu

17,00   /  0.00042 Ƀ

Furanyl-Fentanyl (Fu-F) w prochu

Fu-F lub furanyl-fentanyl. Jego pełna nazwa chemiczna to N-(1-(2-fenyletylo)-4-piperydynylo)-N-fenylfuran-2-karboksyamid. Jest to najnowszy syntetyczny opioid o bardzo dużej mocy. Jego aktywność jest zbliżona do fentanylu. Już 0,5 mg jest w stanie wywołać efekt zbliżony do 20 mg czystej heroiny. Wg opini użytkowników jest bardziej euforyczny od fentanylu i butyr-fentanylu. W przeciwieństwie do fentanylu, który wchodzi bardzo łagodnie i niezauważalnie, Fu- F ma ”twardy” wjazd.

Furanyl-Fentanyl nie należy do bardzo długo działajacych substancji research chemicals. Czas działania jest kilkukrotnie krótszy od fentanylu, ale z drugiej strony działa o wiele mocniej. Najbardziej wydajne są podanie dożylne, palenie freebase i aplikacja donosowa roztworu. Roztwory Fu-F wchłaniają się perfekcyjnie z powierzchni śluzówki nosa. Furanyl-Fentanyl wykazuje bardzo dobrą rozpuszczalność w wodzie.

Ten produkt jest przeznaczony tylko i wyłącznie do badań labolatoryjnych lub doświadczeń chemicznych. Właściwości fizjologiczne i toksykologiczne tego odczynnika nie są znane.

Produkt absolutnie nie nadaje się do spożycia przez ludzi.

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.